Loopbaanadvies: zicht op groei

 

Volgens Philip Kotler zijn er nieuwe tijden aangebroken, waarin intense turbulentie in de wereldeconomie zich steeds vaker zal voordoen. Het bedrijfsleven gaat zich voorbereiden en inspelen op deze turbulentie en chaos. Hiervoor zijn goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers cruciaal. Om bij te blijven is persoonlijke groei van belang, voor zowel organisatie als professional. Bedrijven die ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling zijn interessant om voor te werken. Maar hoe faciliteert u als bedrijf die ontwikkeling? Hoe bindt u medewerkers en hoe weet u wat hun ambities zijn?

 

Anderzijds gaat voor de professional in organisaties het roer ook om. Een baan tot aan je pensioen is niet meer de normaalste zaak van de wereld. Tegenwoordig is het belangrijk om te werken aan je eigen employability. Dat wil zeggen eigen regie voeren als het gaat om persoonlijke groei en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Klaar zijn voor veranderingen door te weten wat je wil en wat je kan. Werken aan zelfinzicht en zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

Zicht hebben op loopbaanpaden en persoonlijke ontwikkeling is vandaag de dag belangrijk. Loopbaanadvies kan daarbij helpen!

Wat kan loopbaanadvies voor u betekenen? Afhankelijk van uw vraag en situatie krijgt u loopbaanadvies op maat.

Maak uw keuze: